Kwaliteit

Van een GZ-psycholoog mag je een bepaalde kwaliteit verwachten, omdat het hierbij gaat om een door de overheid ingestelde, beschermde titel. Je mag deze titel alleen voeren als je geregistreerd bent via de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en aan bepaalde eisen voldoet op het gebied van vakkennis en vaardigheden. Ook betekent het dat GZ-psychologen onder het wettelijk tuchtrecht vallen. 

 

De BIG-registratienummers van de GZ-psychologen:

  • Fabienne Trommelen: 29919148625
  • Karen van Erven: 19923440625
  • Natalie van der Worp: 39918850425
  • Gerdy de Roest: 99921148925
  • Adinda Charleston: 39929796225
  • Claire Thorn: 59930868125

Je kunt hier in het BIG-register zoeken.

 

Ook heeft elke GZ-psycholoog een kwaliteitsstatuut opgesteld, dat je hieronder kunt downloaden. 

 

Download
kwaliteitsstatuut F. Trommelen - 2022.pd
Adobe Acrobat document 105.0 KB
Download
Kwaliteitsstatuut K. van Erven - 2022.pd
Adobe Acrobat document 97.9 KB
Download
Kwaliteitsstatuut N. van der Worp - 2022
Adobe Acrobat document 101.7 KB
Download
Kwaliteitsstatuut G. de Roest - 2022.pdf
Adobe Acrobat document 89.9 KB
Download
Kwaliteitsstatuut A. Charleston.pdf
Adobe Acrobat document 100.4 KB
Download
Kwaliteitsstatuut C. Thorn.pdf
Adobe Acrobat document 102.3 KB

De basispsychologen die voor de praktijk werkzaam zijn dienen zich eveneens aan de beroepscode voor de beroepsgroep psychologen te houden. Zij kunnen zelfstandig behandelingen uitvoeren en krijgen daarbij supervisie van een GZ-psycholoog.  

Ervaringen

Naast de officiële titels, zijn ook persoonlijke ervaringen van cliënten belangrijk voor het inschatten van kwaliteit. Daarom is de praktijk te vinden op Zorgkaart Nederland, waar je als cliënt reacties van anderen kunt lezen, maar ook zelf ervaringen kunt delen. 

 

Klik hier om jouw ervaring te delen

 

Klachten

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent met de behandeling of de gang van zaken eromheen. Het prettigst is het als je dit direct met je therapeut bespreekt, zodat je samen kunt kijken hoe dit het beste aangepakt kan worden. Toch kunnen er redenen zijn waarom dit lastig is of je voelt je onvoldoende gehoord en begrepen in je klacht. Dan zijn er officiële klachtenfunctionarissen die aangesloten zijn bij beroepsverenigingen waartoe je je kunt wenden. Zij kunnen je begeleiden en adviseren en eventueel zelfs zorgen voor bemiddeling in uiterste gevallen waarin dat nodig is. 

 

Voor Fabienne Trommelen, Karen van Erven, Natalie van der Worp, Gerdy de Roest en Claire Thorn geldt de klachtenprocedure van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) waarbij zij zijn aangesloten. Sanne van den Brandt valt eveneens onder deze klachtenprocedure. Adinda Charleston is aangesloten bij P3NL en voor haar geldt hun klachten- en geschillenprocedure.