Naastbetrokkenen

Als je dierbare psychische klachten heeft en in behandeling is bij een psycholoog kan het fijn zijn om daarbij betrokken te worden. Hierbij geldt altijd dat de cliënt zelf bepaalt of dat gebeurt en in welke vorm. Een traject bij een psycholoog is vertrouwelijk, wat inhoudt dat de behandelaren nooit zonder toestemming van de cliënt informatie mogen delen over de klachten, eventuele diagnoses, de behandeling etc. aan derden. Wij mogen zelfs niet aangeven of iemand wel of niet in behandeling is en of diegene naar de afspraken komt. Dat kan frustrerend zijn als je als partner of familielid je zorgen maakt en je je machteloos voelt. Dat begrijpen we heel goed. Helaas is hierin ons beroepsgeheim leidend en adviseren wij daarom aan naastbetrokkenen toch met de persoon in kwestie zelf in gesprek te gaan en voor te leggen of je betrokken kunt worden. 

 

Wanneer er sprake is van crisis zijn er deze adviezen