Terug in je kracht

Iedereen beschikt over een bepaalde emotionele veerkracht; het vermogen om geestelijk te herstellen na een moeilijke gebeurtenis of periode. Iedereen maakt wel eens dit soort momenten mee en vaak komen we daar zelf of met behulp van de omgeving ook weer uit. Soms ligt er echter te veel last op je schouders of voelt een verlieservaring zo zwaar dat die kracht tekortschiet. Dit kan zich uiten in depressieve en angstklachten, lichamelijke (spannings-)klachten en slaapproblemen. Soms is een bepaalde gebeurtenis of opeenstapeling van gebeurtenissen zo heftig dat dit blijvende klachten met zich meebrengt, zoals herbelevingen, prikkelbaarheid en angst. Kortom, klachten waar je soms niet goed uitkomt, al doe je nog zo je best en al wil je omgeving je nog zo graag helpen. Dat kan het moment zijn om professionele hulp in te schakelen. 

'Iedereen beschikt over een bepaalde emotionele veerkracht'