Fabienne Trommelen

Vanaf half januari 2020 kun je helaas niet bij Fabienne in behandeling komen i.v.m. haar aankomende zwangerschapsverlof.

Ik ben Fabienne Trommelen (1986) en ben in 2010 afgestudeerd als psycholoog aan de Universiteit Leiden. Na een aantal jaren gewerkt te hebben als basispsycholoog deed ik de GZ-opleiding in Rotterdam en inmiddels werk ik al enkele jaren met veel plezier als GZ-psycholoog in de volwassenen- en ouderenzorg. Wat ik mijn werk zo leuk vind maken is dat ik elke keer weer op zoek mag gaan naar wat het beste past bij degene tegenover me. Het blijft elke keer anders en behandeling vergt altijd maatwerk.

Ik ben gespecialiseerd in EMDR en zet dit dan ook vaak in bij behandelingen. Verder ervaren mensen mij als eerlijk en transparant, waardoor je goed weet waar je aan toe bent. 

 


Opleidingen

Naast mijn universitair masterdiploma en GZ-diploma, heb ik de basiscursus schematherapie, basiscursus ACT (acceptance and commitment therapie) en de basis- en vervolgcursus EMDR gedaan.   

 

Lidmaatschap

Ik ben lid van drie beroepsverenigingen, namelijk de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) en de VEN (Vereniging EMDR Nederland). Verder sta ik ingeschreven in het BIG-register (29919148625) en heb ik een persoonlijke AGB-code (94061722).

 


Jan Oomen

Helaas zal Jan onze praktijk verlaten per januari 2020. Je kunt dus niet meer bij hem in behandeling komen via deze praktijk.

Mijn naam is Jan Oomen (1985). In 2010 ben ik afgestudeerd in Psychologie en Geestelijke Gezondheid aan de Universiteit van Tilburg. In de daaropvolgende jaren heb ik bij verschillende GGZ-praktijken en -instellingen gewerkt met volwassenen en jongeren. De opleiding tot GZ-psycholoog heb ik in 2015 afgerond. Vanaf 2016 werk ik met veel plezier op freelancebasis voor praktijken in de regio Oosterhout. Ik vind het een eer om in dit werk van zoveel verschillende mensen een inkijkje te krijgen in hun leven en persoonlijke problemen te mogen bespreken. Daar respectvol mee omgaan vind ik van groot belang. Mijn belangrijkste taak zie ik in het vinden van iemands persoonlijke kracht om met de moeilijke kanten van het leven om te gaan.   

 


Opleidingen

Mijn opleiding tot master in de Psychologie en tot Gezondheidszorgpsycholoog zijn voltooid. Ik volg momenteel het opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut van de VGCt, waarvoor ik reeds verschillende cursussen heb afgerond. Daarnaast volgde ik opleidingen in EMDR, oplossingsgerichte therapie en persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie. 

 

Lidmaatschap

Ik ben lid van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen), de NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidspsychologie) en aspirant-lid van de VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie). Als GZ-psycholoog ben ik geregistreerd in het BIG-register (99920364925) en heb ik een persoonlijke AGB-code (94100945). 

 

Ilse van der Honing

Werkzaam op donderdagochtend en de Voluit Leven training op maandagavond

Ik ben Ilse van der Honing (1974) en in 1999 afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Het overgrote deel van mijn loopbaan ben ik werkzaam geweest als psycholoog binnen de GGZ in Westelijk Noord-Brabant. Vanaf 2015 werk ik als freelancer en is het accent meer komen te liggen op de eerstelijnszorg in de huisartsenzorg. 

In mijn werk vind ik het belangrijk om samen op zoek te gaan naar de persoonlijke veerkracht van mensen en de verdere ontwikkeling hiervan. Op basis van gelijkwaardigheid en respect, en met een gezonde dosis humor, hoop ik mensen te mogen ondersteunen op die momenten dat zij ondersteuning behoeven. Uitgangspunt: 'Verander wat je niet accepteren kunt en accepteer wat je niet veranderen kunt'. Dit past ook bij mijn laatstgenoten opleiding vanuit Acceptance and Commitment Therapie (ACT) waarbij het meer ervaren en doen ook een belangrijke rol speelt. 

 


Opleidingen

Naast mijn universitaire opleiding psychologie heb ik opleidingen gevolgd binnen de systeemtherapie en mindfulness. Ook heb ik de basisopleiding en verschillende vervolgopleidingen binnen ACT afgerond. 

 

Lidmaatschap

Ik ben lid van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) en SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). 

 

Karen van Erven

Werkzaam op maandag en dinsdag

Ik ben Karen van Erven (1984) en in 2008 afgestudeerd als psycholoog aan de Universiteit van Tilburg. Sinds die tijd ben ik werkzaam bij een GGZ-instelling en heb ik een aantal basisopleidingen gevolgd. In 2017 heb ik de opleiding tot GZ-psycholoog afgerond. Als behandelaar werk ik samen met cliënten aan hun hulpvraag en probeer ik altijd af te stemmen op iemands persoonlijke verhaal, eigenschappen, valkuilen en kwaliteiten. 

 


Opleidingen

Naast mijn universitair masterdiploma en GZ-diploma heb ik de basiscursus cognitieve gedragstherapie en interpersoonlijke psychotherapie en de basiscursus EMDR gedaan.

 

Lidmaatschap

Ik ben lid van de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) en sta ingeschreven in het BIG-register (19923440625) en heb ik een persoonlijke AGB-code (94103669).

 

Sanne van den Brandt

Werkzaam op woensdagmiddag en de Voluit Leven training op maandagavond

Mijn naam is Sanne van den Brandt (1984). In 2007 ben ik afgestudeerd als psycholoog aan de Universiteit van Tilburg en in 2009 als Orthopedagoog aan de Universiteit van Utrecht. Na mijn studies ben ik als kinder- en jeugdpsycholoog werkzaam geweest en heb ik vooral ervaring opgedaan met diagnostiek. In deze periode ben ik erachter gekomen dat ik er de voorkeur aan geef om met volwassenen te werken. Sinds 2013 ben ik als POH-GGZ (praktijkondersteuner) werkzaam bij een huisartspraktijk. Hier begeleid ik mensen kortdurend bij de klachten die ze ervaren en problemen waar ze tegenaan lopen. Ik heb mij gespecialiseerd in enkelvoudige slaapproblemen.  

 

 

Cliënten en collega's omschrijven mij als open, eerlijk, direct en betrokken. Ik vind het telkens weer een uitdaging om naast de cliënt te gaan staan en samen te ontdekken wat voor hem of haar werkt, met een gepaste dosis humor. 


Opleidingen

Recent heb ik me laten bijscholen in Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Dit is een vrij nieuwe vorm van gedragstherapie waarbij ik met de cliënt bekijk hoe hij/zij op een andere manier om kan gaan met moeilijke gevoelens, gedachtes en omstandigheden. Daarnaast kijk ik met de cliënt naar wat hij/zij écht belangrijk vindt in het leven om hier vervolgens meer ruimte voor te creëren. ACT is een hele praktische, concrete en actieve methode.