Fabienne Trommelen

Werkzaam op dinsdag, donderdag en vrijdag

Ik ben Fabienne Trommelen en ben in 2010 afgestudeerd als psycholoog aan de Universiteit Leiden. Na een aantal jaren gewerkt te hebben als basispsycholoog deed ik de GZ-opleiding in Rotterdam en sindsdien werk ik met veel plezier als GZ-psycholoog in de volwassenen- en ouderenzorg. Wat ik mijn werk zo leuk vind maken is dat ik elke keer weer op zoek mag gaan naar wat het beste past bij degene tegenover me. Het blijft elke keer anders en behandeling vergt altijd maatwerk. Compassie en iemand daadwerkelijk zien en horen zonder te oordelen, zijn daarbij erg belangrijk binnen mijn behandelingen. 

Ik ben een groot voorstander van de Acceptance and Commitment Therapy (ACT) wat ik niet alleen een therapievorm vind, maar ook vooral een leefwijze die ik zelf probeer toe te passen. Daarnaast maak ik regelmatig gebruik van EMDR. Tot slot heb ik me recent via een korte opleiding verder verdiept in psychische klachten tijdens de zwangerschap, kraamperiode of fertiliteitstrajecten, angst voor bevallen of traumatische ervaringen tijdens de zwangerschap, bevalling of kraamtijd.

 


Opleidingen

Naast mijn universitair masterdiploma en GZ-diploma, heb ik de basiscursus schematherapie, basis- en vervolgcursus ACT (acceptance and commitment therapie) en de basis- en vervolgcursus EMDR gedaan.   Recent volgde ik de cursus Psyche en Zwangerschap bij de RINO-groep Utrecht. 

 

Lidmaatschap

Ik sta ingeschreven in het BIG-register (29919148625) en heb ik een persoonlijke AGB-code (94061722).

Verder ben ik lid van twee beroepsverenigingen, namelijk de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) en de VEN (Vereniging EMDR Nederland). 

In 2019 ben ik gevisiteerd door de LVVP op basis van de kwaliteitskenmerken van deze vereniging. Naar aanleiding daarvan heb ik onderstaand keurmerk ontvangen, wat geldig is voor 5 jaar.  Ilse van der Honing

Werkzaam op donderdagochtend en de Voluit Leven training in de avond

Ik ben Ilse van der Honing  en in 1999 afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Het overgrote deel van mijn loopbaan ben ik werkzaam geweest als psycholoog binnen de GGZ in Westelijk Noord-Brabant. Vanaf 2015 werk ik als freelancer en is het accent meer komen te liggen op de eerstelijnszorg in de huisartsenzorg. 

In mijn werk vind ik het belangrijk om samen op zoek te gaan naar de persoonlijke veerkracht van mensen en de verdere ontwikkeling hiervan. Op basis van gelijkwaardigheid en respect, en met een gezonde dosis humor, hoop ik mensen te mogen ondersteunen op die momenten dat zij ondersteuning behoeven. Uitgangspunt: 'Verander wat je niet accepteren kunt en accepteer wat je niet veranderen kunt'. Dit past ook bij mijn laatstgenoten opleiding vanuit Acceptance and Commitment Therapie (ACT) waarbij het meer ervaren en doen ook een belangrijke rol speelt. 

 


Opleidingen

Naast mijn universitaire opleiding psychologie heb ik opleidingen gevolgd binnen de systeemtherapie en mindfulness. Ook heb ik de basisopleiding en verschillende vervolgopleidingen binnen ACT afgerond. 

 

Lidmaatschap

Ik ben lid van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) en SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). 

 

Karen van Erven

Werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Ik ben Karen van Erven en in 2008 afgestudeerd als psycholoog aan de Universiteit van Tilburg. Sinds die tijd ben ik werkzaam bij een GGZ-instelling en heb ik een aantal basisopleidingen gevolgd. In 2017 heb ik de opleiding tot GZ-psycholoog afgerond. Als behandelaar werk ik samen met cliënten aan hun hulpvraag en probeer ik altijd af te stemmen op iemands persoonlijke verhaal, eigenschappen, valkuilen en kwaliteiten. 

 


Opleidingen

Naast mijn universitair masterdiploma en GZ-diploma heb ik de basiscursus cognitieve gedragstherapie en interpersoonlijke psychotherapie en de basis- en vervolgcursus EMDR gedaan. Ook heb ik recent de basiscursus ACT afgerond. 

 

Lidmaatschap

Ik ben lid van de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) en sta ingeschreven in het BIG-register (19923440625) en heb ik een persoonlijke AGB-code (94103669).

 


Opleidingen

Recent heb ik me laten bijscholen in Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Dit is een vrij nieuwe vorm van gedragstherapie waarbij ik met de cliënt bekijk hoe hij/zij op een andere manier om kan gaan met moeilijke gevoelens, gedachtes en omstandigheden. Daarnaast kijk ik met de cliënt naar wat hij/zij écht belangrijk vindt in het leven om hier vervolgens meer ruimte voor te creëren. ACT is een hele praktische, concrete en actieve methode. 

Ook heb ik inmiddels de basiscursus EMDR gedaan.  

 

Natalie van der Worp

Werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag

Mijn naam is Natalie van der Worp en ik ben GZ-psycholoog. Ik heb 10 jaar gewerkt bij psychologiepraktijken met eerste- en tweedelijns verwijzingen. Ik heb zowel gewerkt met kinderen, jeugd en volwassenen. Vervolgens werkte ik enkele jaren als regiebehandelaar met psychiatrische cliënten in een gevangenis en binnen de forensische GGZ. 

 

Als behandelaar vind ik het belangrijk dat de cliënt weer de regie krijgt over zijn eigen kwaliteiten, mogelijkheden en valkuilen. Ik werk samen met de cliënt om de behandeling zo passend mogelijk te maken en tools aan te reiken zodat de cliënt hierin de toekomst zelf mee aan de slag kan gaan.

 

Ik gebruik vaak elementen uit de cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. Indien passend zet ik EMDR in. Ik heb met name behandelervaring met ontwikkelingsproblematiek, depressies/somberheid, trauma en problemen binnen de persoonlijkheid (emotieregulatie en identiteit). 

 

Opleidingen

In 2008 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg als Kind- en Jeugdbasispsycholoog en in 2014 als GZ-psycholoog. Aanvullend heb ik de basiscursus EMDR gevolgd. 

Lidmaatschap

Ik ben lid van de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) en sta ingeschreven in het BIG-register (39918850425). Daarnaast heb ik ook een persoonlijke AGB-code (94061032). 

Anneke Stoop

Werkzaam in de avond voor de Voluit Leven training

Ik ben Anneke Stoop en ben ACT-therapeut en POH-GGZ. Mijn hele werkende leven ben ik werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, na de opleiding HBO-Verpleegkunde te hebben gedaan. Sinds 2013 ben ik als praktijkondersteuner GGZ in verschillende huisartsenpraktijken aan het werk. Binnen Psychologiepraktijk Trommelen geef ik de Voluit Leven training. 

 

In mijn werk vind ik het belangrijk om naast de cliënt te staan en samen op zoek te gaan naar wat diegene nodig heeft om tot acceptatie of verandering te komen. Verbinding en humor zijn hierin belangrijke waarden voor mij. Mijn motto is: 'als je de wind niet kan veranderen, verander dan de stand van de zeilen.'

Opleidingen

Allereerst heb ik de opleiding tot verpleegkundige gedaan (HBO-V). Later deed ik de opleiding tot praktijkondersteuner GGZ en volgde ik de basis- en vervolgopleiding ACT (Acceptance and Commitment Therapy), waarop ook de Voluit Leven training is gebaseerd. 

Gerdy de Roest

Werkzaam op dinsdag en donderdag

Ik ben Gerdy de Roest en sinds 2008 werkzaam als psycholoog. Ik heb in Nijmegen Neuro- en Revalidatiepsychologie gestudeerd en vanwege mijn interesse voor ons brein en de invloed hiervan op onze gedachtes, gevoelens en gedrag heb ik ruim 10 jaar in het ziekenhuis gewerkt als psycholoog op de afdelingen medische psychologie en psychiatrie. In het ziekenhuis heb ik dan ook mijn GZ-opleiding afgerond. Na ruim 10 jaar heb ik de overstap gemaakt naar de vrijgevestigde praktijk. Kernwaarden binnen mijn werk als psycholoog zijn: oprechtheid, verbinding, humor, compassie en aandacht voor de wisselwerking tussen lichaam en geest. Het is elke keer weer een mooie zoektocht naar hetgeen iemand nodig heeft om zijn/haar hulpvraag te beantwoorden en om in dit zoekproces te kunnen ondersteunen. 

Opleidingen

In 2008 ben ik afgestudeerd als basispsycholoog en in 2016 heb ik mijn GZ-opleiding afgerond. De therapievormen die ik gebruik zijn Acceptance and Commitment Therapy (ACT-basisopleiding), EMDR (basis- en vervolgopleiding), Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en ik werk met elementen vanuit de kortdurende schematherapie (Strength Based Scheme Therapy). 

Lidmaatschap

Ik sta ingeschreven in het BIG-register (BIG-nummer: 99921148925) en daarnaast heb ik een persoonlijke AGB-code: 94102509. Verder ben ik aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).