Vergoedingen

De praktijk is aangesloten bij Zorroo (Zorggroep regio Oosterhout en omstreken). Als je huisarts je verwijst via Zorroo doet het er niet toe of ik afzonderlijk daarvan een contract heb met je zorgverzekeraar.

 

Kom je niet via Zorroo, dan is het goed om te weten dat we geen contracten hebben met zorgverzekeraars voor het jaar 2023. Behalve met Zorg en Zekerheid, daarmee hebben we wel een contract voor 2023.

Hoeveel je vergoed krijgt, is afhankelijk van je zorgverzekeraar, dus ons advies is dit bij hen na te vragen zodat je weet waar je aan toe bent. 

 

Voor meer informatie over vergoedingen en een verwijzing kun je terecht op de site van onze beroepsvereniging LVVP.

 

Zorroo

Huisartsenpraktijken die hier bij aangesloten zijn, kunnen online via een beveiligde omgeving een verwijzing sturen. Behandeling wordt dan vergoed door de verzekeraar, ongeacht of wij ook naast Zorroo nog een contract met je zorgverzekeraar hebben. Voor meer informatie kun je terecht bij je eigen huisartsenpraktijk of kijk op de site van Zorroo.

 

Zorgverzekering 2023

Momenteel worden er geen behandelingen buiten Zorroo opgesteld. Kom je dus niet via Zorroo, dan kun je helaas momenteel niet bij ons terecht. 

Algemene voorwaarden:

Iedere zorgverzekeraar vergoedt behandelingen in de Generalistische Basis-GGZ vanuit de basisverzekering, mits er sprake is van een DSM-5 diagnose. Enkele diagnoses zijn hiervan door de overheid uitgesloten, waaronder relatieproblemen, burn-out, aanpassingsstoornissen, seksuele problemen en specifieke fobie. Tevens heb je een correcte verwijsbrief nodig. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze beroepsvereniging.  Je betaalt altijd (een deel van) je wettelijke eigen risico als dit nog niet is opgegaan aan andere zorg. 

 

Zorgprestatiemodel

Per januari 2022 wordt er gewerkt met een nieuw bekostigingssysteem in de GGZ, wat het zorgprestatiemodel (ZPM) wordt genoemd. In deze folder kun je lezen wat dit voor jou als cliënt betekent.

  

Gecontracteerde zorg: 

Wanneer je verzekerd bent bij Zorg en Zekerheid waarmee wij een contract hebben (zie hierboven), dan wordt de volledige behandeling vergoed, mits er sprake is van een DSM-5 stoornis (m.u.v. de hierboven genoemde stoornissen). We dienen de declaratie rechtstreeks bij je zorgverzekeraar in. Je moet dan wel je eigen risico betalen en krijgt daarvoor een nota vanuit je zorgverzekeraar. 

 

Ongecontracteerde zorg: 

Wanneer je verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben, wordt de behandeling alsnog deels vergoed vanuit de basisverzekering, mits er een sprake is van DSM-5 stoornis is (m.u.v. de hierboven genoemde stoornissen). De hoogte van de vergoeding vanuit de verzekeraar kan uiteenlopen van 70 tot 100%, afhankelijk van de polis en verzekeraar die je hebt (restitutie- of naturapolis, eventueel aanvullende verzekering). Om van tevoren zeker te weten waar je aan toe bent, is het handig hierover contact op te nemen met je zorgverzekeraar. 

 

Je betaalt steeds voorafgaand aan een sessie de kosten via een betaalverzoek en kunt vervolgens zelf de factuur indienen bij je verzekeraar.  Je moet dan ook een correcte verwijsbrief van je huisarts hebben, waarin het vermoeden van het bestaan van een DSM-5 stoornis wordt genoemd en de AGB-code van de huisarts staat vermeld. 

  

Belangrijk om hierbij te benadrukken is dat, ondanks vergoeding, je allereerst het wettelijke eigen risico van dat jaar moet betalen, indien dit nog niet gebeurd is. Dit is wettelijk zo bepaald en geldt daarmee voor alle psychologische vergoede zorg.

 

Werkgever

In sommige gevallen wil een werkgever bijdragen aan een behandeltraject van zijn medewerker. Informeer naar de mogelijkheden bij je werkgever. In samenwerking met andere zorgpartners bieden wij ook trajecten aan binnen Reburn. Dit zijn trajecten gericht op burn-out en stressmanagement waarbij vaak sessies bij een van onze psychologen wordt gecombineerd met sessies bij een psychosomatisch fysiotherapeut, diëtiste en/of hormoonfactortherapeut. 

 

Zelf betalen

Momenteel worden er geen behandelingen buiten Zorroo opgesteld. Kom je dus niet via Zorroo, dan kun je helaas momenteel niet bij ons terecht. 

Er is ook de optie om geen beroep te doen op de zorgverzekeraar. We hebben dan samen ook meer vrijheid in het bepalen van de frequentie en inhoud van de afspraken en de duur van het traject. Hierbij wordt een uurtarief gehanteerd van 110 euro per sessie (45 minuten directe tijd en 15 minuten tijd voor voorbereiding en verslaglegging).