Vergoedingen

De praktijk is aangesloten bij Zorroo (Zorggroep regio Oosterhout en omstreken). Verder zijn er voor 2020 contracten afgesloten met de volgende verzekeraars: VGZ, CZ, Menzis, Zilveren Kruis, Caresq, DSW en Zorg en Zekerheid. Hieronder vallen ook vele kleinere verzekeraars. Twijfel je of jouw zorgverzekeraar ook een contract met ons heeft? Je kunt heb bij de verzekeraar zelf navragen.  Let op: vanaf februari 2020 is het niet mogelijk je aan te melden als je niet via Zorroo komt. Dit i.v.m. zwangerschapsverlof van Fabienne Trommelen. Op haar naam staan de contracten met zorgverzekeraars en bij de meeste verzekeraars worden andere behandelaren zeer beperkt toegestaan op zo'n contract. Bij terugkomst is dit wel weer mogelijk. De precieze datum hiervan is nog niet duidelijk. 

 

Voor meer informatie over vergoedingen en een verwijzing kun je terecht op de site van onze beroepsvereniging LVVP.

 

Zorroo

Huisartsenpraktijken die hier bij aangesloten zijn, kunnen online via een beveiligde omgeving een verwijzing sturen. Behandeling wordt dan vergoed door de verzekeraar. Voor meer informatie kun je terecht bij je eigen huisartsenpraktijk of kijk op de site van Zorroo.

 

Zorgverzekering

Het is niet mogelijk je vanaf februari 2020 aan te melden bij de praktijk als je niet via Zorroo komt, maar via de reguliere Generalistische Basis-GGZ. Zie ook de rode tekst hierboven. 

Algemene voorwaarden:

Iedere zorgverzekeraar vergoedt behandelingen in de Generalistische Basis-GGZ mits er sprake is van een DSM-5 diagnose. Enkele diagnoses zijn hiervan door de overheid uitgesloten, waaronder relatieproblemen, burn-out, aanpassingsstoornissen, seksuele problemen en specifieke fobie. Tevens heb je een correcte verwijsbrief nodig.Voor meer informatie verwijzen we je weer naar onze beroepsvereniging.  

 

Als er sprake is van een diagnose die wordt vergoed, dan zijn er vervolgens drie soorten pakketten: kort (300 minuten, maximaal 5 gesprekken), middel (500 minuten, maximaal 8 gesprekken) en intensief (750 minuten, maximaal 12 gesprekken). Op basis van ernst, complexiteit en risicofactoren wordt na de intake bepaald welke pakket het meest passend is. Mocht er na de intake blijken dat er geen sprake is van een diagnose die wordt vergoed, dan wordt dit een onvolledig traject genoemd (120 minuten, maximaal 2 gesprekken). 

 

Gecontracteerde zorg: 

Wanneer je verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een contract hebben (zie hierboven), dan wordt de volledige behandeling vergoed, mits er sprake is van een DSM-5 stoornis (m.u.v. de hierboven genoemde stoornissen). We dienen de declaratie rechtstreeks bij je zorgverzekeraar in. Je moet dan wel je eigen risico betalen en krijgt daarvoor een nota vanuit je zorgverzekeraar.

 

Ongecontracteerde zorg: 

Wanneer je verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben, wordt de behandeling alsnog vergoed, mits er een sprake is van DSM-5 stoornis is (m.u.v. de hierboven genoemde stoornissen). De hoogte van de vergoeding vanuit de verzekeraar kan uiteenlopen van 70 tot 100%, afhankelijk van de polis die je hebt (restitutie- of naturapolis, eventueel aanvullende verzekering). Om van tevoren zeker te weten waar je aan toe bent, is het handig hierover contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

 

Na een behandeltraject betaal je zelf direct aan Psychologiepraktijk Trommelen de totaalfactuur, die je vervolgens kunt indienen bij je zorgverzekeraar. Je moet dan ook een correcte verwijsbrief van je huisarts hebben, waarin het vermoeden van het bestaan van een DSM-5 stoornis wordt genoemd en de AGB-code van de huisarts staat vermeld. 

 

Belangrijk om hierbij te benadrukken is dat, ondanks vergoeding, je allereerst het wettelijke eigen risico van dat jaar moet betalen, indien dit nog niet gebeurd is. Dit is wettelijk zo bepaald en geldt daarmee voor alle psychologische vergoede zorg.

 

Werkgever

In sommige gevallen wil een werkgever bijdragen aan een behandeltraject van zijn medewerker. Informeer naar de mogelijkheden bij je werkgever. 

 

Zelf betalen

Let op: ook voor coaching geldt dat dit gedurende de afwezigheid van Fabienne Trommelen niet mogelijk is bij onze praktijk. Bij haar terugkomst is dit wel weer een optie. De precieze datum hiervan is nog niet bekend. 

Er is ook de optie om geen beroep te doen op de zorgverzekeraar. We hebben dan samen ook meer vrijheid in het bepalen van de frequentie en inhoud van de afspraken en de duur van het traject.