Werkwijze

Aanmelding

Momenteel worden er geen behandelingen buiten Zorroo opgesteld. Kom je dus niet via Zorroo, dan kun je helaas momenteel niet bij ons terecht.

 

Via onderstaande button kun je het aanmeldformulier invullen, waarna je z.s.m. wordt teruggebeld of gemaild.  


Overbrugging

Vaak is er sprake van een wachttijd na aanmelding tot de eerste intake. De actuele wachttijd is hieronder op dit tabblad terug te vinden. Mocht er in de tussentijd toch sprake zijn toename in klachten of zelfs crisis, dan kun je het beste contact opnemen met je huisarts of huisartsenpost. Uiteraard kunnen wij ook met je meedenken als er sprake is van minder acute vragen. 

Eerste gesprek

In een eerste gesprek maken we kennis om te zien of er een klik is. Die is namelijk van groot belang om behandeling te laten slagen. Ook maken we een begin met het in kaart brengen van je klachten, de zaken die wel goed gaan en je hulpvraag. Vervolgens geeft de therapeut aan of hij of zij je daarbij kan helpen of dat je ergens anders passendere zorg kunt krijgen. 


Advies

Vervolgens koppelt de therapeut zijn/haar advies terug. Soms zal dit gepaard gaan met een diagnose (uit de DSM-5, zie voor meer informatie hier), maar dit is niet noodzakelijk. Van belang is dat we samen overeenstemming vinden over de aard van je klachten en de bijbehorende aanpak. Als dit het geval is, wordt er een (behandel)plan opgesteld op waarna je van start kunt.  


Annuleren van een afspraak

In het kader van continuïteit van je behandeling en om geen onnodig lange wachtlijst voor anderen op te bouwen, is het van belang zoveel mogelijk de gemaakte afspraken te laten doorgaan. Indien je toch een afspraak moet annuleren, kan dit tot uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos. Wanneer je je niet afmeldt of dit niet tijdig doet, komen de kosten van de verloren gegane tijd voor jouw rekening, ongeacht de reden. De zorgverzekeraar vergoedt geen afspraken die uiteindelijk niet zijn doorgegaan en in die tijd hebben wij niet de mogelijkheid gehad een afspraak voor iemand anders te plannen. Bij een eerste keer brengen we vanuit coulance een lager tarief in rekening. Bij eventuele volgende afmeldingen die niet of niet tijdig gebeuren, rekenen wij het volledige tarief door. Om welke bedragen dit gaat, kun je terugvinden in de behandelovereenkomst die je bij intake hebt getekend. 

 

Wachttijd

Momenteel neemt de drukte in de praktijk toe en is de wachttijd gemiddeld 12 - 14 weken* voor een intakegesprek. Uiteraard is de wachttijd mede afhankelijk van je eigen beschikbaarheid en eventuele voorkeur voor een behandelaar. Dit geldt voor cliënten die via Zorroo zijn aangemeld.

 

Indien je verwezen bent via de reguliere Generalistische basisGGZ, kun je je momenteel niet aanmelden voor behandeling wegens een aanmeldstop. 

 

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Lees hierover meer op de website van de NZa.

  

* De weergegeven wachttijd is indicatief.  Onvoorziene omstandigheden kunnen van invloed zijn op de wachttijd en je kunt dus geen rechten ontlenen aan deze indicatie. 

Update wachttijd: 11-06-2024